Københavns befæstning

Foredrag ved John Sværke, Veterankoordinator

Kom til foredrag med Glostrups helt egen veterankoordinator John Sværke, som fortæller historien om Vestvolden og baggrunden for den.

Nederlagene ved Dannevirke og Dybbøl i 1864 samt bombardementet af København i 1807 bevirkede , at det blev besluttet at anlægge Vestvolden. Volden var imidlertid allerede forældet som forsvarsværk ved fuldførelsen i 1892, og man anlagde herefter ikke nye fæstningsværker i København af betydning. Fæstningsværkerne i København bemandes dog i varierende grad indtil vor tid.

Om foredragsholderen:

Major John Sværke har siden marts været veterankoordinator i Glostrup Kommune.

Med 25 års erfaring som officer indenfor Forsvaret – herunder uddannelse i bl.a. statskundskab og historie – har han de sidste 10 år holdt militærhistoriske foredrag – bl.a. om Københavns befæstning.

Hvornår:  d. 27/10 kl.19

Arrangementet kræver tilmelding af hensyn til antal pladser. Tilmelding her

Pris: 25 kr. / gratis for medl. af biblioteksklubberne
Sted: Byhistorisk Hus
Arr. i samarbejde med veterankoordinator John Sværke og Glostrup Bibliotek

feltartillerister

Veterankoordinator John Sværke