Stol fra Glostrup Rådhus

1927-1959

Der blev indkøbt nye møbler, da Glostrup Kommune i 1927 købte den tidligere bryggervilla og indrettede den til rådhus, med plads til mødelokaler til sognerådets 13 medlemmer og kommunens administration.

I 1927 bestod kommunens administration af 3½ ansatte. En kommunesekretær, en kommuneingeniør, en kassérer og en kontordame på halv tid. I de kommende år steg omfanget af kommunale opgaver, og da kommunen i 1959 flyttede til et nyt og større rådhus var antallet af medarbejdere vokset til 74.

Glostrup Kommune var i 1927 en landkommune, hvor sognerådets hovedopgave var at forvalte det kommunale skole-, fattig- og vejvæsen. I 1952 opnåede kommunen en status, der lignede købstadskommunernes. Det betød en professionalisering af det kommunale arbejde, hvor sogneråd og sognerådsformand blev udskiftet med en kommunalbestyrelse og en borgmester. Denne skelnen mellem land- og købstadskommuner blev på landsplan først ophævet med kommunalreformen i 1970.

  • 1943

  • 1943

  • 1943