Glostrup gamle vandtårn - grafisk fremstilling af Rikke Jensen (C)