Evighedstræet/blodbøgen i præstegårdshaven - grafisk fremstilling af Rikke Jensen (C)