Om Byhistorisk Hus

Det særlige ved Glostrup er den fælles forståelse og oplevelse af at have en by med historie. Både fortid, nutid og fremtid. Historien er byens identitet og dermed grundlaget for den retning, som byen udvikler sig i, og det vil vi rigtig gerne formidle i Byhistorisk Hus.

Byhistorisk Hus er etableret på baggrund af ønsket om at samle alle lokalhistoriske aktører i Glostrup ét sted. Huset rummer pt Lokalhistorisk Arkiv og Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. Dertil er den historiske rollespilforening Krøniken også flittig bruger af huset.

Der er også tilknyttet en gruppe frivillige på Arkivet, som bl.a. kommer fra Glostrup-Samlingen, hvis samling Arkivet har overtaget. Alle med interesse for at udfolde sig inden for Glostrups lokalhistorie er meget velkomne til også at være en del af huset og udfolde sig her.

Huset bygger altså på foreningen af faglighed, frivillighed og foreningsliv. Her er både arkivalier og genstande og med alle disse ingredienser er Byhistorisk Hus helt unikt på Vestegnen.

Byhistorisk Hus