Om Byhistorisk Hus

Det særlige ved Glostrup er den fælles forståelse og oplevelse af at have en by med historie. Historien er byens identitet og dermed grundlaget for den retning, som byen udvikler sig i. Det vil vi rigtig gerne formidle i Byhistorisk Hus og dermed skabe bro mellem fortid, nutid og fremtid.

Historie

Byhistorisk Hus er en offentlig kulturinstitution under Glostrup Kommune. Husets kerne er det Lokalhistoriske Arkiv, hvis historiske samling blev påbegyndt af Historisk Selskab allerede under 2. Verdenskrig. Siden arbejdede selskabet på at få etableret et rigtigt arkiv, og i 1976 blev samlingen overtaget af Glostrup Kommune, som lod Glostrup Bibliotek stå for arkivdriften. Det gjorde de indtil 2011, hvor Arkivet blev en selvstændig institution under kommunens Kulturafdeling.

Siden 1989 har Lokalhistorisk Arkiv holdt til på 1. salen i Glostrups gamle præstegård. I 2017 blev Arkivet så til Byhistorisk Hus og fik i den sammenhæng mulighed for at benytte hele huset til aktiviteter og formidling af lokalhistorien.

Om huset

I huset møder du historiker Camilla Lynggaard Boysen, som står for husets overordnede administration og ledelse, arkivdriften, formidlingen og meget andet. Dette hjulpet godt på vej af en lille gruppe dedikerede frivillige, som flittigt arbejder på at stille Glostrups historie til rådighed bl.a. via formidling og selvbetjeningsløsningen Arkiv.dk

Omdannelsen til Byhistorisk Hus er sket på baggrund af ønsket om at samle alle lokalhistoriske aktører i Glostrup ét sted. Huset rummer pt Lokalhistorisk Arkiv og Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. Den historiske rollespilforening Krøniken er også flittig bruger af huset, og vi har dertil et godt samarbejde med Historisk Selskab, der lagde fundamentet til Arkivet og den historiske samling.

De frivillige på Arkivet har alle deres egen interesse for Historie, og nogle kommer fra den tidl. forening Glostrup-Samlingen, hvis samling Arkivet har overtaget. Alle med interesse for at udfolde sig inden for Glostrups lokalhistorie er meget velkomne til også at være en del af huset og udfolde sig her.

Andre foreninger kan desuden booke huset til enkeltstående arrangementer og aktiviteter via Glostrup kommunes bookingportal.

Huset bygger altså på foreningen af faglighed, frivillighed og foreningsliv. Her er både arkivalier og genstande, udstillinger og arrangementer, og med alle disse ingredienser er Byhistorisk Hus helt unikt på Vestegnen.

Byhistorisk Hus