Strikketøj, formodentlig til udstillingsbrug,

 Fra Knud Pedersens Manufakturhandel også kaldet ’Kontantforretningen’

I 76 år var Knud Pedersens manufakturhandel med til at klæde borgerne i Glostrup på efter tidernes skiftende modetrends og til at udstyre deres hjem med alt fra gardiner til nye senge.

Butikken på Jernbanevej 6 blev grundlagt af Knud Pedersens far, Fredrik Napoleon Pedersen, i 1903. I 1930 arvede Knud forretningen og først i 1979, årets efter Knuds død, lukkede hans enke Else butikken for sidste gang. Da ’Kontantforretningen’ slog dørene op i 1903 var den blandt Glostrups første moderne forretninger i en ung og pulserende industriby.

Industrien trak mange arbejderfamilier til Glostrup og den nye arbejderklasse, havde i modsætning til landbobefolkningen, hverken tiden eller resurserne til selv at fremstille deres tøj fra bunden. Dette gav kundegrundlag for en lang række nye forretningstyper som ’Kontantforretningen’ og Carl Gunsts Købmand, der tilbød varer landbobefolkningen tidligere selv havde fremstillet.

  • 1905

  • 1930erne

  • 1963

  • 1973