Grundlovsændringen i 1915

Hvert år d. 5. juni fejres den danske Grundlov over hele landet. Grundloven kom til i 1849 og var en omvæltning af samfundets opbygning. Danmark gik fra enevælde mod folkestyre – dog i første omgang langt fra det demokrati, som vi i dag tager for givet.

Siden Grundloven kom til i sin oprindelige form, er der kommet flere ændringer. En af de største kunne vi fejre 100-året for i 2015 – nemlig grundlovsændringen af 1915. Her fik bl.a. kvinder stemmeret – og de nyligt stemmeberettigede blev omtalt som “de 7 F’er”: fruentimmere, folkehold, fattige, fallenter, fjolser, forbrydere og fremmede. En beskrivelse af grupperne som absolut ikke ville gå i dag.

I forbindelse med 100-året for grundlovsændringen, lavede Byhistorisk Hus (dengang Glostrup Lokalhistoriske Arkiv) en udstilling om jubilæet. Du kan her se plancherne fra udstillingen.