Biblioteksskilte fra Glostrup Bibliotek

1937-1970.

Glostrup Bibliotek har siden 1906 forsynet Glostrups læselystne borgere med bøger. Biblioteket startede med bøger fra Afholdsforeningen og Socialistisk Ungdomsforening. I 1917 fik samlingen sit eget bogskab på kommuneskolen til de ca. 200 titler (se foto). I dag rummer Glostrup Bibliotek ca. 84.000 bogmaterialer.

I starten var Glostrup bibliotek en forening, med et årligt kontingent på 50 øre for at blive låne og man havde ret til at låne tre bøger ad gangen. Det var dog først, da sognerådet i 1917 overtog biblioteket og gav skolelærer Frits Johansen ansvar for dets drift, at der for alvor kom gang i både indkøb og antallet af lånere.

I 1920 blev Danmarks første bibliotekslov vedtaget. På Glostrup Bibliotek blev det katalysator for et større indkøb af bøger, der resulterede i at biblioteket i 1922 åbnede et nyindrettet biblioteksudlån i et af kommuneskolens klasseværelser med åbent for publikum tirsdag og fredag 17.30-19.00. Samtidig havde de forøget deres bogsamling fra 200 til 500 titler. To år senere i 1924 var antallet allerede oppe på 1.350 titler og 164 indmeldte lånere.

  • 1944

  • 1943

  • 1918