DE FARLIGE ARBEJDERE?

Om politisk nudging og arbejderpolitik

I dette forløb er politik og arbejderhistorie i fokus. Kolonihaverne bliver i dag betragtet som rammen om et hyggeligt og frem for alt ufarligt og enkelt sommerliv. Kolonihaverne er et produkt af industrisamfundet og opdelingen mellem arbejde og fritid og en hel ny klasse, der vokser frem i byerne: lønarbejderne. Kolonihaverne blev et led i politisk ideologi og konkret strategi om dels at forbedre arbejdernes fysisk sundhed og dels at erstatte, hvad der blev anset for usunde vaner med sundere tilbud både til arbejdernes og samfundets bedste – og som en måde at engagere arbejderne i andet end den voksende klassebevidsthed og arbejdskamp. Gennem en række citater, kan der diskuteres forskellige syn på arbejderklassen, det officielle sundhedsbegreb, og hvordan det holder ved eller forandrer sig gennem tiden.

Forløbet kan bruges i klassen – alle materialer kan hentes og printes her på siden (links til pdf’er nedenfor) og bruges på skolen.

Om forløbet

Varighed: ca 2 lektioner (det kommer an på, om alle elever laver alle opgaver, eller om opgaverne fordeles på grupper og hvor meget refleksion og diskussion kommer til at fylde)

Klassetrin: Udskoling

Forberedelse: De farlige arbejdere? kan bruges som perspektivering på de store samfundsmæssige og politiske omvæltning i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet rammet ind af Slaget på fælleden og Systemskiftet.

Forløb: Eleverne kan enten arbejde i grupper eller diskutere i klassen.