Brandkasket, Glostrup brandvæsen

1921-1963

Kasketten har tilhørt Stephan Marius Thomsen, der foruden at være murermester og ejer af Glostrup Cementstøberi, også var brandinspektør for Glostrup Brandkorps fra 1921 og til sin død i 1963.

Glostrup Brandkorps blev oprettet i 1916, og 5 år senere kom Thomsen til. I de kommende 42 år som brandinspektør, stod Thomsen i spidsen for en omfattende modernisering af brandvæsnet i Glostrup. Hans første store investering var indkøbet af byens første motoriserede brandsprøjte i 1927, der i dag kan ses på Trafikhistorisk Museum, og i 1949 stod han bag den nye og moderne brandstation, med det 22 meter høje slangetårn, der stadig er i funktion.

Samme år som Thomsen døde, tog korpset navneforandring til Glostrup Brandvæsen, og i 1974 blev de del af Vestegnens Brandvæsen, der i 2016 trådte ind i Hovedstadens Beredskab, sådan at Glostrup, Albertslund, Brøndby, Hvidøre og Rødovre i dag danner et fælles beredskab med København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

  • 1945

  • 1950

  • 1986

  • 1927