Menukort fra ’Bevar det gamle Glostrup’ arrangement

Foreningen ’Bevar det gamle Glostrup’ satte fokus på borgernes ønske om at bevare Glostrups særpræg. De afholdt forskellige arrangementer, hvorigennem de samlede penge ind til forskønnelse af byen. I 1991 indsamlede de f.eks. ca. 82.000 kr. til restaureringen af det ca. 100 år gamle tårnur fra Glostrup Bryggeri, der den dag i dag pryder rådhuset.

I 1985 stiftede læge Claus Ferrold og bagermester Jan Wiuff Pedersen foreningen ’Bevar det gamle Glostrup’, som et modsvar på Glostrup Kommunes ønsker om en omgribende forandring af bymidten. Foreningens ønske var at forskønne og bevare mest muligt af Glostrups gamle bymidte. Foreningen fik massiv opbakning, og i 1993 havde de knap 400 medlemmer og blev en markant politisk faktor.

Glostrup har altid været kendetegnet af et rigt og varieret foreningsliv og ’Bevar det gamle Glostrup’ er et nyere eksempel på Glostrupborgernes vilje og lyst til at engagere sig i deres lokalsamfund.