Københavns befæstning

Foredrag ved John Sværke, Veterankoordinator

Hvorfor er Københavns fæstningsværker bygget som de er? København var fra 1400-tallet hovedsæde for rigets konge og fik dermed større strategisk betydning. Efter et par svære angreb af bl.a. svenskerne, fik Christian d. 4. i løbet af 1600-tallet opgraderet byens voldanlæg.

Senere betød nederlagene ved Dannevirke og Dybbøl i 1864 samt bombardementet af København i 1807, at man besluttede at anlægge Vestvolden. Herefter anlagde man ikke nye fæstningsværker i København af betydning.

Hør major og veterankoordinator John Sværke fortælle om hvordan historiens gang afspejler sig i Københavns fysiske forsvar.

Hvornår:  d. 25/5  kl.19
Pris: 25 kr. / gratis for medl. af biblioteksklubberne. Tilmelding her

OBS: foredraget holdes på Glostrup Bibliotek, Bibliotekssalen
Arr. i samarbejde med veterankoordinator John Sværke og Glostrup Bibliotek

feltartillerister